Tag: entrepreneurship

ISO co-working space-ում տեղի ունեցավ կոմիքսների կինո quiz ու WandaVision-ի ցուցադրությունը

ISO co-working space-ում տեղի ունեցավ կոմիքսների կինո quiz ու WandaVision-ի ցուցադրությունը

Մարտի 6-ին, երեկոյան կոմիքսային նոր կինո quiz խաղացինք ISO co-working space-ում։ Քուիզի մասնակիցները, կազմեցին թիմեր։ Յուրաքանչյուր թիմում 4-5 հոգի, և ճամփորդեցին կոմիքսային կինոտիեզերքում։ Նրանք յուրաքանչյուր փուլը հաղթահարելով՝ հատ-հատ հավաքեցին անվերջության քարերը՝ հաղթելու համար Թանոսին։ Խաղի ավարտից հետո միասին դիտեցինք WandaVision սերիալի առաջին էպիզոդը։ Ինչպես նաև հաղթող թիմերին հանձնվեց մրցանակներ, ըստ որի նրանք կարող են թիմով որոշել, թե մեզ մոտ ինչ…

Continue Reading

ISO co-working space-ում Հեղինակի աթոռ նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց Արամ Ավետիսը (ՆԿԱՐՆԵՐ)

ISO co-working space-ում Հեղինակի աթոռ նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց Արամ Ավետիսը (ՆԿԱՐՆԵՐ)

Փետրվարի 26-ին, ժամը՝ 19։00-ին, ISO co-working space-ում «Հեղինակի աթոռ» նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց ժամանակակից գրող Արամ Ավետիսը: Հեղինակն անձամբ կարդաց իր նոր գիրքը՝ «Երբ առնետները կարդալ գիտեին»։ Ընթացքն ինտերակտիվ ու խիտ անցավ։ Մասնակիցների հետ նա քննարկեց ստեղծագործությունը և տողերում առկա նրբերնգները։ Ավետիսը ներկայացրեց իր բառերի, բառախաղերի, սիմվոլիկ բառակապակցությունների, երկիմաստ ու խորը մտքերի մասին։ Արամը կարդաց Օր առաջինից մինչև տասներեքերորդը։ Մթնոլորտը կարծես…

Continue Reading

Is this Facility Right for You?

Is this Facility Right for You?

We’ll be the first to admit that co-working isn’t for everyone. So, what facility makes it a good fit for some and not others? We canvased our community to understand their thinking process for choosing a cowork environment over more traditional options i.e. working from home, in-office or at a coffee shop. Unsurprisingly, everyone expressed a need for a lifestyle…

Continue Reading

Providing Startup with the Collaborative Atmosphere

Providing Startup with the Collaborative Atmosphere

Just because you’ve cherry picked incredibly talented people to join you on your new startup venture doesn’t mean they will magically start collaborating with each other. Startups Collaboration is not automatic. It’s an expectation that has to be set and then fostered. So, how do you encourage your team to be more collaborative? How do you build an environment where collaboration…

Continue Reading

We Have More Job Control

We Have More Job Control

You can be Yourself and focus on doing hard job Unlike a traditional office, co-working spaces consist of members who work for a range of different companies, ventures, and projects. Because there is little direct competition or internal politics, they don’t feel they have to put on a work persona to fit in. Working amidst people doing different kinds of…

Continue Reading